Spanish Tutoring Hours

Fall 2014

Table of Spanish tutor availability
Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
8-9          
9-10 Brandon Herrick Beatriz Martín Mónica Romero Brandon Herrick  
10-11   Beatriz Martín Mónica Romero    
11-12     Adelaide Isaacs    
12-1 Silvia Arganza   Adelaide Isaacs   Silvia Arganza
1-2 Sandra Hidalgo Ben Gibson Sandra Hidalgo Ben Gibson  
2-3          
3-4          

 

Last Updated: September 18, 2014